అకస్మాత్తుగా వచ్చే మరణాన్ని తగ్గించుకోవాలా?

మరణం ఎప్పుడు ఎలా సంభవిస్తుందో ఎవరు చెప్పలేరు. అకస్మాత్తుగా కొన్నిసార్లు గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు శరీరంలో అనుకోని మార్పులు జరిగినప్పుడు సైతం మరణం సంభవిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు అయినా ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కాలి అంటే వ్యాయామం తప్పనిసరి అని ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ఆరోగ్య నిపుణులు. అయితే ఈ విషయాన్ని చాలామంది పట్టించుకోవట్లేదు

Sep 14, 2023 - 10:00
 0  1
అకస్మాత్తుగా వచ్చే మరణాన్ని తగ్గించుకోవాలా?
మరణం ఎప్పుడు ఎలా సంభవిస్తుందో ఎవరు చెప్పలేరు. అకస్మాత్తుగా కొన్నిసార్లు గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు శరీరంలో అనుకోని మార్పులు జరిగినప్పుడు సైతం మరణం సంభవిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు అయినా ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కాలి అంటే వ్యాయామం తప్పనిసరి అని ఇప్పటికే పలుమార్లు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ఆరోగ్య నిపుణులు. అయితే ఈ విషయాన్ని చాలామంది పట్టించుకోవట్లేదు

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow