ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా.. థైరాయిడ్ చెకప్ చేయించాల్సిందే..!

తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్న దగ్గర నుంచి చివరి దశ వరకు శరీరం సక్రమంగా పనిచేయాలి అంటే థైరాయిడ్ గ్రంధి పనితీరు సక్రమంగా ఉండాలి లేదంటే ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తుతాయి..ఇది శరీరం పైన తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి ఏ వయసు వారినైనా Thyroid వేధించే అవకాశం ఉంది

Sep 17, 2023 - 14:00
 0  0
ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా..  థైరాయిడ్ చెకప్ చేయించాల్సిందే..!
తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్న దగ్గర నుంచి చివరి దశ వరకు శరీరం సక్రమంగా పనిచేయాలి అంటే థైరాయిడ్ గ్రంధి పనితీరు సక్రమంగా ఉండాలి లేదంటే ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తుతాయి..ఇది శరీరం పైన తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి ఏ వయసు వారినైనా Thyroid వేధించే అవకాశం ఉంది

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow