కీళ్లనొప్పులకు ఇది వాడితే...సమస్య మటుమాయం

మహాబీర విత్తనాలు గురించి మీకు తెలుసా. దాని వల్ల లాభాలు, ప్రయోజనాల జాబితా తెలుసా. ఇప్పుడున్న జీవనవిధానమెంటో.ఎవ్వరిదీ సరైన మార్గంలో లేదు. అలా చేస్తే బాగుంటుంది..ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటారే

Sep 16, 2023 - 10:00
 0  0
కీళ్లనొప్పులకు ఇది వాడితే...సమస్య మటుమాయం
మహాబీర విత్తనాలు గురించి మీకు తెలుసా. దాని వల్ల లాభాలు, ప్రయోజనాల జాబితా తెలుసా. ఇప్పుడున్న జీవనవిధానమెంటో.ఎవ్వరిదీ సరైన మార్గంలో లేదు. అలా చేస్తే బాగుంటుంది..ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటారే

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow