డయబెటీస్‌ ఉంటే సీతాఫలం తినకూడదు.. కానీ ఆ ఆకులను వాడుకోవచ్చు తెలుసా..?

మధుమేహం నేడు ఇంటికి ఒక్కరికి ఉంటుంది. జంట పక్షుల్లగా.. ఇంట్లో ఒకరికి మధుమేహం ఉంటే.. మరొకరికి బీపీ ఉంటుంది. ఈ దీర్ఘకాలిక రోగాలు.. పైకి చాలా సైలెంట్‌గా కనిపిస్తాయి..ఇవి చాలా వైలెంట్‌ అండోయ్.

Sep 12, 2023 - 13:00
 0  0
డయబెటీస్‌ ఉంటే సీతాఫలం తినకూడదు.. కానీ ఆ ఆకులను వాడుకోవచ్చు తెలుసా..?
మధుమేహం నేడు ఇంటికి ఒక్కరికి ఉంటుంది. జంట పక్షుల్లగా.. ఇంట్లో ఒకరికి మధుమేహం ఉంటే.. మరొకరికి బీపీ ఉంటుంది. ఈ దీర్ఘకాలిక రోగాలు.. పైకి చాలా సైలెంట్‌గా కనిపిస్తాయి..ఇవి చాలా వైలెంట్‌ అండోయ్.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow