బరువు తగ్గాలంటే రోజు కప్పు స్ట్రాబెర్రీస్‌ తింటే చాలు..! 

బరువు తగ్గాలంటే తిండి తగ్గించాలి, బాగా మానేయాలి అనుకుంటారు అవేం చేయక్కర్లేదు.. తినే తిండి మారిస్తే చాలు. సుఖంగా బరువు తగ్గొచ్చు. సన్నగా ఉన్నవాళ్లకు బరువు పెరగడం ఎంత కష్టమైన పనో, లావుగా ఉన్న వారికి తగ్గడం కూడా అంతే కష్టం. మీరు ఒకే రోజులో

Sep 13, 2023 - 13:00
 0  1
బరువు తగ్గాలంటే రోజు కప్పు స్ట్రాబెర్రీస్‌ తింటే చాలు..! 
బరువు తగ్గాలంటే తిండి తగ్గించాలి, బాగా మానేయాలి అనుకుంటారు అవేం చేయక్కర్లేదు.. తినే తిండి మారిస్తే చాలు. సుఖంగా బరువు తగ్గొచ్చు. సన్నగా ఉన్నవాళ్లకు బరువు పెరగడం ఎంత కష్టమైన పనో, లావుగా ఉన్న వారికి తగ్గడం కూడా అంతే కష్టం. మీరు ఒకే రోజులో

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow