మలబద్దకం... కారణాలు.. పరిష్కారం.. 

ఈ రోజుల్లో సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం సమయానికి తినకపోవడం మారిపోతున్న జీవనశైలే ఫైబర్ తక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తినటం శరీరం డిహైడ్రేటుకు గురవటం వంటి ఎన్నో

Sep 17, 2023 - 20:00
 0  0
మలబద్దకం...  కారణాలు..  పరిష్కారం.. 
ఈ రోజుల్లో సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం సమయానికి తినకపోవడం మారిపోతున్న జీవనశైలే ఫైబర్ తక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తినటం శరీరం డిహైడ్రేటుకు గురవటం వంటి ఎన్నో

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow